thin

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

mgr Jolanta Herich – Dyrektor HAJDUCZKA
Uniwersytet Śląski w Katowicach, specjalizacja: Pedagogika Wczesnoszkolna
Uniwersytet Śląski, specjalizacja : informatyka
Akademia Ekonomiczna, Specjalizacja – Zarządzanie placówką Oświatową
mgr ALINA  KOLBER – Dyrektor HAJDUCZKA
Uniwersytet Śląski w Katowicach, specjalizacja: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza
Uniwersytet Śląski, specjalizacja: logopedia
Akademia Ekonomiczna,  Specjalizacja – Zarządzanie placówką Oświatową

Kadra Niepublicznego Żłobka „Hajduczek” to ludzie, dzięki którym z uśmiechem na ustach zaczynamy każdy nowy dzień. To dzięki nim zajęcia te są atrakcyjne i sprawiają dzieciom wiele radości. TO LUDZIE Z PASJĄ, którzy codziennie wspierają nas w realizowaniu misji przedszkola przyjaznego dzieciom, to oni codziennie dbają i troszczą się o to, żeby Państwa dzieci, jak najlepiej zniosły rozłąkę z rodzicami, dbają o ich bezpieczeństwo, a także stwarzają warunki do harmonijnego rozwoju.

Wychowawcy


Anna Pawełczyk

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Ślaskim o specjalizacji psychologia kliniczna dziecka. Ukończyłam również studia podyplomowe: Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Jako psycholog dziecięcy pracuję od wielu lat zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz z całymi rodzinami. Jestem również instruktorem I, II i III stopnia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Inspiruję się i fascynuję korczakowskim szacunkiem dla dziecka jako osoby i dla trudu, jaki ono podejmuje nabywając nowych kompetencji rozwojowych. Bliskie mojemu sercu są również takie nurty jak Rodzicielstwo Bliskości, Rodzicielstwo przez Zabawę oraz spojrzenie na relacje rodzinne Jespera Juula.

© Made by Gallheari xD