thin

Cennik niepublicznego przedszkola “Hajduczek” na rok 2020

czesne

dla mieszkańców Chorzowa

I-IV/V-XII

350 zł. /400 zł.

dla dzieci spoza Chorzowa

I-IV/V-XII

900 zł. /950 zł.

posiłki

Lokalizacja: Podmiejska / Prusa

180 zł.

lokalizacja: Narutowicza

(do końca sierpnia 2020)

220 zł.

pralnia

wszystkie lokalizacje

20 zł.

arteterapia

wszystkie lokalizacje

40 zł.

j. angielski

wszystkie lokalizacje

40 zł.

rytmika

wszystkie lokalizacje

40 zł.

dogoterapia

wszystkie lokalizacje

10 zł.

nauka czytania

wszystkie lokalizacje

40 zł

Czesne

do 5 godzin dziennie

350 zł

miesięcznie

powyżej 5 do 10 godzin dziennie

450 zł

miesięcznie

Posiłki

lokalizacja

ilość posiłków

Cena

Prusa

4

200 zł

Prusa

3

180 zł

Narutowicza

4

220 zł

Narutowicza

3

184 zł

Istnieje możliwość wykupienia mniejszej liczby posiłków dziennie po ustaleniu tego z dyrekcją przedszkola

Dodatkowa opłata

W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przed godziną 17.30 naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy przedszkola w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Opłata wpisowa – 300zł

Traktowana jest jako podpisanie umowy przedwstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka (nie podlega zwrotowi). Wpisowe na drugie i kolejne dziecko jest pomniejszone o 50%

Opłata coroczna – 200 zł

Dla dzieci kontynuujących pobyt w żłobku, pobierana po zakończeniu umowy.

Termin płatności

Do 10- go każdego miesiąca, na konto, którego numer podano w umowie i każdorazowo na rachunku.

Czesne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi złotówkę i obejmuje też wyżywienie.

© Made by Gallheari xD