thin

Do pobrania

Formularz zgłoszenia dziecka do żłobka


Wyprawka przedszkolaka


Wyprawka malucha


Upoważnienie do odbioru dziecka jednorazowe


Upoważnienie do odbioru dziecka całoroczne


Procedura przyprowadzania i odprowadzania dziecka


Karta zgłoszenia do przedszkola

Dokumenty projektowe

Wzór umowy


Regulamin


Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny


Załącznik Nr 2 – Klauzula RODO


Załącznik Nr 3 – Deklaracja uczestnicwa


Załącznik Nr 4 – Regulamin


Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o stanie zdrowia

Statut Przedszkola


Regulamin organizacyjny


Procedura usprawiedliwiania nieobecności


Procedura korzystania z placu zabaw