thin

czesne

dla mieszkańców Chorzowa

I-IV/V-XII

350 zł. /400 zł.

dla dzieci spoza Chorzowa

I-IV/V-XII

900 zł. /950 zł.

posiłki

Lokalizacja: Podmiejska / Prusa

180 zł.

lokalizacja: Narutowicza

(do końca sierpnia 2020)

220 zł.

pralnia

wszystkie lokalizacje

20 zł.

arteterapia

wszystkie lokalizacje

40 zł.

j. angielski

wszystkie lokalizacje

40 zł.

rytmika

wszystkie lokalizacje

40 zł.

dogoterapia

wszystkie lokalizacje

10 zł.

nauka czytania

wszystkie lokalizacje

40 zł

Cennik niepublicznego żłobka “Hajduczek” na rok 2020

Czesne

Dla mieszkańców Chorzowa

350 zł / 400 zł

miesięcznie

I-IV / V-XII

Dla dzieci spoza Chorzowa

900 zł / 950 zł

miesięcznie

I-IV / V-XII

Posiłki – Podmiejska / Prusa

180 zł

Posiłki – Narutowicza

220 zł

Pralnia

20 zł

Arteterapia

40 zł

j.ang

40 zł

rytmika

40 zł

dogoterapia

10 zł

nauka czytania

40 zł

Zajęcia dodatkowe

Opłata jest częściowo finansowana z dotacji Maluch+ 2020

Opłata wpisowa – 300zł

Traktowana jest jako podpisanie umowy przedwstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka. (nie podlega zwrotowi)

Opłata coroczna – 200 zł

Dla dzieci kontynuujących pobyt w żłobku, pobierana po zakończeniu umowy.

Termin płatności

Do 10- go każdego miesiąca, na konto, którego numer podano w umowie i każdorazowo na rachunku.